Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:

Respectarea adevărului

Dorim să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul.

Muncă

Milităm pentru munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind calitatea în rezultatele obţinute.

Onestitate

Corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi elev. Să acţionăm onest în gând şi în faptă.

Exigenţă

Să ducem la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „lucrul bine făcut”.

Ataşament faţă de copii

Educația prin iubire, cooperare si apreciere.

Egalitate şi respect reciproc

Să ne respectăm între noi,sa respectăm copiii si familiile lor.

Libertate de exprimare

Să asigurăm dreptul la opinie tuturor beneficiarilor sau a celor implicati în educație din școală.

Receptivitate la nou

Promovarea unui învatamant creativ, novativ, care sa pregateasca elevii pentru viață, pentru a fi un bun cetățean într- o societate în continuă dezvoltare si schimbare.

Şcoliţa nr. 2,unde în 1874 a fost numit institutor Ion Creangă, a funcţionat în imediata vecinătate a clădirii vechi a şcolii noastre, ce purta numele de Şcoala mixtă nr. 3, şi care datează din 1933-1934, fiind cea mai veche şcoală din Păcurari.

Datorită creşterii numărului de elevi, a fost nevoie de achiziţionarea altor clădiri pentru localul şcolii. Aşa se explică faptul că Primăria Municipiului Iaşi a achiziţionat terenul din Păcurari nr.18-20 pentru construirea unei şcoli: Şcoala Primară Mixtă din Păcurari.
Putem deschide un arc peste timp, numărând pe răbojul vremurilor 50 de ani, de când în 1964, toamna, se deschideau, primitoare porţile unei noi şcoli: Şcoala nr. 17, din Păcurari, al cărei prim director a fost prof. Cristofor Costache.

Copii emoţionaţi şi şturlubatici au păşit atunci cu încredere în vestita şcoală nouă, dornici să soarbă din pocalul cunoaşterii dăruit cu dragoste de dascălii ei.
Ursite bune au hărăzit peste ani, în 1993, acestui lăcaş numele celui mai mare povestitor al românilor, ”Împăratul poveştilor”, Ion Creangă, nume dobândit într-o concurenţă acerbă între mai multe şcoli.

Şi tot atunci, în acel an de graţie 1993, în faţa şcolii s-a înălţat bustul marelui povestitor, realizat de sculptorul Dan Covătaru, din iniţiativa doamnei profesoar Lucia Preotescu. Zăbovind pentru o clipă în faţa lui, regăsim în ochii de piatră nemuritoare visul împlinit al celui care parcă ne-ar opri pentru o clipă şi ne-ar spune „Pe aici nu se trece!...” decât doar dacă vrei să descoperi ce oameni şi ce copii minunaţi sunt în acest lăcaş.

La începutul anului scolar 2014-2015 elevii din locatia principală au păşit în clase complet renovate în anul anterior si igienizate în această vacanța.Şcoala noastră are acum 17 săli de clasă, laborator de fizică, de informatică.Datorita creşterii numărului de elevi laboratoarele au fost utilizate ca salii de clase. Cabinet de: limba română-istorie, matematică,limbi straine,biologie- geografie, consiliere, medical. O cancelarie modernă, un club pentru desfăşurarea de activităţi cultural-artistice cu dotare modernă, o bibliotecă specializată.

Calitatea pregătirii elevilor este asigurată în prezent de un colectiv format din 61 cadre didactice (profesori, educatori, învățători, consilier psihopedagog, ) care pregătesc 1066 de elevi și preșcolari..

Cadrele didactice din Școala “Ion Creanga” manifestă o permanentă dorinţă de afirmare şi dezvoltare profesională, implicându-se cu profesionalism şi dăruire în viaţa şcolii, dovedind reale abilităţi de comunicare la nivelul colectivului de cadre didactice, în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora. Majoritatea cadrelor didactice din şcoală (62%) au obţinut gradul didactic I, o parte sunt absolvenţi a unor cursuri postuniversitare, masterate. Multe dintre cadrele didactice ale şcolii au participat la cursuri de formare la nivel judeţean sau naţional, fiind preocupati de perfectionarea lor continua.

Începând cu anul 2011 a fost arondată școlii noastre și Gradinița cu program normal nr 15, situată în aleea Păcurari nr.2.

La începuturile sale, în 1974 ,grădinița a funcţionat sub numele de Cresa nr.20,apartinand Ministerului Sanatatii.

Din septembrie 1985 a devenit gradinita cu progam normal,functionand în două serii,datorită numărului mare de copii.Începând cu anul școlar 2015 în grădiniță s-au compartimentat salile, făcând posibilă desfășurarea activitățiilor didactice într-o singura serie.S-au amenajat șapte salii de clasă și o sală pentru activități sportive,dans,etc.

Din 2009, s-a adaugat o gupa de prescolari, gazduita de Congregatia catolica Don Oryone,din șoseaua Rediu,Iasi.

Atât la școala cât și la grădinița sub conducerea unor domni și doamne directori dedicați,cu sprijinul tuturor cadrelor didactice, auxiliare, nedidactice și cu ajutorul parinților, s-a îmbogățit baza materială, s-au amenajat spațiile interioare, care au devenit adevărate altare ale cunoașterii și dezvoltării personale.

Începand cu 1 septembrie 2016 au fost arondate şcolii noastre înca doua institutii de învăţamânt Şcoala Gimnazială Petru Poni si Grădiniţa GPN 23, fiecare venind cu o istorie proprie şi o cultură orgaziţională a instituţiei.

Istoria “cea veche” a Şcolii Gimnaziale Petru Poni începe în anul 1896, cand Primaria Iasi cumpara de la Maria Xenopol terenul în valoare de 28.000 lei, pe care se ridica, în anul 1908, un asezamant cultural.

Din anul 1910, în localul construit functioneaza Scoala primara de fete nr. 3 si Scoala primara mixta.

Asa cum rezulta din documente aflate în arhiva statului, în perioada interbelica functioneaza aici o şcoala de tip Spiru Haret, căreia i se dă numele de Petru Poni, în cinstea omului de stiinţă român. Clădirea este avariată grav în 1944 în timpul primului bombardament al aviatiei sovietice asupra Iasului, din ea rămânând până azi doar o portiune din fosta temelie. Aici istoriile celor două şcoli se întrepătrund, deoarece din declaraţiile elevilor acelor vremi, dupa bombardament au fost mutati toţi elevii în locaţia veche a Şcolii 17, de unde dupa 20 de ani au venit la scoala noua, locaţia de azi a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”.

In 1950, aici se construieste o noua cladire in care isi desfasoara cursurile elevii Scolii nr. 9 din Iasi, pana in 1978 cand localul este parasit.

Din septembrie 1983 16 colective de elevi si un grup de cadre didactice de la Scoala nr. 3 Iasi, din cartierul Dacia, au fost dirijate sa faca scoala intr-un local lasat in voia sortii timp de cinci ani, situat in Strada Pacurari , nr. 112 din Iasi. In anul 1993 şcoala primeste numele de Şcoala Gimnazială Petru Poni . La aniversarea a 20 de ani de existenta – in cadrul “zilelor scolii”, desfasurate în toamna anului 2003, s-a vernisat “statuia lui Petru Poni”, mentorul spiritual al scolii, realizata de artistul plastic Vornicu Gheorghita.

De la 1 septembrie 2011, Scoala Gimnaziala Petru Poni are ca structura arondata Gradinita cu Program Normal nr. 23 Iasi. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea preşcolarii - situată în strada Arcu, nr. 48 - este foarte veche ( a fost dată în folosinţă în anul 1929 !), este şubredă şi necesită lucrări de consolidare.Odată cu 1 septembrie 2016 Gradiniţa cu program normal nr 23 este arondată şcolii Ion Creangă.

Vorbim acum de istoria nouă a Scolii Gimnaziale „Ion Creangă”, instituţie de învăţământ care asigură educaţia pentru un număr de 1070 de copii, prescolari şi şcolari din cartierul Păcurari. Un an de istorie nouă în care tradiţiile celor două şcolii s-au împletit,unde modernul şi tradiţionalul sunt punctele de plecare pentru o educaţie serioasă şi centrată pe elev. Multitudinea de activităţi extraşcolare,proiectele educative desfăşurate la toate nivelurile, local, judeţean, naţional, situează şcoala pe primele locuri din listei şcolilor apreciate şi căutate de părinţi.

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”pregăteşte şi educă pentru o viaţă mai bună, prosperă si frumoasă si se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre excelenţă şi calitate în educaţie, Pregăteşte elevii, părinţii şi profesorii, pentru noile provocări ale societăţii globalizate, deschise, printr-o continuă adaptare a ofertei educaţionale şi prin asigurarea unui climat favorabil formării competenţelor intelectuale, morale, sociale, culturale, profesionale ale elevilor, afirmării profesionale a cadrelor didactice deasemenea sprijinirea şi consilierea părinţilor.

Fiecare elev află aici oportunităţi egale, sprijin pentru dezvoltare personală,afecţiune si îndrumare competentă, inclusiv cei care provin din medii defavorizate sau care au cerinţe educative speciale.

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” este o şcoală modernă, dinamică, orientată spre ceea ce este nou în domeniul educaţional şi în acelasi timp promotoare a tradiţiilor poporului nostru, un loc în care copilul se simte liber, iubit, apreciat, unde să-şi dezvolte personalitatea şi să-şi valorifice talentele personale. Îşi propune, totodată, să fie o şcoala în care, bucuria de a fi copil să se manifeste firesc şi să devină zestre sufletească, resursă de valori, pentru adultul ce se va integra în societatea viitoare.

 Ținte strategice:

 • Asigurarea calităţii educaţiei prin creşterea nivelului de performanţă şcolară a elevilor
 • Promovarea educației nonformale și informale la nivelul unității
 • Formarea și dezvoltarea continuă a întregului personal al instituției
 • Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de
  descentralizare şi autonomie instituţională
 • Întărirea parteneriatului cu familia, comunitatea şi partenerii sociali
 • Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiecte

Direcțiile de acțiune pentru anul școlar 2016-2017:

 1. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate
 2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale
 3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie (în zonele învățământului teoretic, tehnologic și vocațional)
 4. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente
  • Dezvoltarea fiecărei școli și a unor oferte educaționale corelate cu specificul comunităților locale/regionale și cu piața muncii, în general

  • Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, explorarea oportunităților învățământului dual

 5. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
 6. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă și educațională complementară pentru elevi
 7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
 8. Compatibilizarea constantă a sistemului de învăţământ românesc cu cel european

Subcategorii

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Facebook ERASMUS E-teach

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași