Misiunea școlii

misiune

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”pregăteşte şi educă pentru o viaţă mai bună, prosperă si frumoasă si se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre excelenţă şi calitate în educaţie, Pregăteşte elevii, părinţii şi profesorii, pentru noile provocări ale societăţii globalizate, deschise, printr-o continuă adaptare a ofertei educaţionale şi prin asigurarea unui climat favorabil formării competenţelor intelectuale, morale, sociale, culturale, profesionale ale elevilor, afirmării profesionale a cadrelor didactice deasemenea sprijinirea şi consilierea părinţilor.

Fiecare elev află aici oportunităţi egale, sprijin pentru dezvoltare personală,afecţiune si îndrumare competentă, inclusiv cei care provin din medii defavorizate sau care au cerinţe educative speciale.