Strategie și dezvoltare

 Ținte strategice:

 • Asigurarea calităţii educaţiei prin creşterea nivelului de performanţă şcolară a elevilor
 • Promovarea educației nonformale și informale la nivelul unității
 • Formarea și dezvoltarea continuă a întregului personal al instituției
 • Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de
  descentralizare şi autonomie instituţională
 • Întărirea parteneriatului cu familia, comunitatea şi partenerii sociali
 • Promovarea dimensiunii europene a educației prin proiecte

Direcțiile de acțiune pentru anul școlar 2016-2017:

 1. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate
 2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale
 3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie (în zonele învățământului teoretic, tehnologic și vocațional)
 4. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente
  • Dezvoltarea fiecărei școli și a unor oferte educaționale corelate cu specificul comunităților locale/regionale și cu piața muncii, în general

  • Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, explorarea oportunităților învățământului dual

 5. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
 6. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă și educațională complementară pentru elevi
 7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
 8. Compatibilizarea constantă a sistemului de învăţământ românesc cu cel european

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Facebook ERASMUS E-teach

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași