Profesorul logoped depistează la începutul fiecărui an şcolar copiii cu tulburări de limbaj (printre cele mai întâlnite numărându-se dislalia - dificultăţi în pronunţarea anumitor sunete: ş, ţ, j, r, z etc., dislexie-disgrafie - dificultăţi de scriere şi citire etc.), incluzându-i în grupe de terapie în funcţie de priorităţi şi tipul tulburării. Prin intervenţia logopedică specifică se dezvoltă abilităţi de comunicare eficientă la nivelul limbajului rostit şi scris precum şi deprinderi de folosire / funcţionare corectă a acestuia.

Cabinetul Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică
Şcoala "Ion Creangă" Iaşi

 

PLIANTUL CABINETULUI

 

Ce misiune are un profesor psihopedagog (profesor consilier şcolar) ?

  • Sugerează şi îndrumă cunoaşterea;
  • Echilibrează raportul dintre aspiraţii, capacităţi, posibilităţi;
  • Previne inadaptarea şcolară şi profesională;
  • Intervine pentru reducerea, corectarea şi eliminarea indeciziilor;
  • Întăreşte opţiunile şi deciziile corecte;
  • Pregateşte climatul pentru a face faţă cerinţelor şcolii şi societăţii în general.

Profesor consilier scolar,
Corina Roxana Barladeanu

 

Școala noastră are bibliotecă în ambele corpuri de clădire, și la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași și la structura Școala Gimnazială „Petru Poni” Iași.

Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Iași editează din toamna anului 2005, revista „Strălucirea cărţii", revistă premiată an de an la Concursul revistelor şcolare, faza judeţeană şi are codul ISSN. Prin editarea acestei reviste, bibliotecarul a continuat o tradiţie, de mult începută (editări reviste). În cadrul bibliotecii şi la nivel de şcoală, s-au derulat şi se derulează proiecte şi concursuri naţionale şi internaţionale, unele fiind la a III a ediţie, două dintre aceste proiecte sunt inițiate și coordonate de bibliotecarul Tudora Georgeta (Mărţişorul - Tradiţie şi Simbol; Punţi nevazute).

Biblioteca de la structura Școala Gimnazială „Petru Poni” Iași conține peste 12000 de volume, bază de date electronică cu cărţile din inventar, uşor de consultat, 2 calculatoare și conexiune rapidă la Internet, televizor și CD-player, materiale audio - poveşti, lecţii de limbi străine, soft educaţional, muzică.

Facebook ERASMUS E-teach

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași