Logopedie

Profesorul logoped depistează la începutul fiecărui an şcolar copiii cu tulburări de limbaj (printre cele mai întâlnite numărându-se dislalia - dificultăţi în pronunţarea anumitor sunete: ş, ţ, j, r, z etc., dislexie-disgrafie - dificultăţi de scriere şi citire etc.), incluzându-i în grupe de terapie în funcţie de priorităţi şi tipul tulburării. Prin intervenţia logopedică specifică se dezvoltă abilităţi de comunicare eficientă la nivelul limbajului rostit şi scris precum şi deprinderi de folosire / funcţionare corectă a acestuia.