MOBILITATI

Flux 3 - Mobilitate job-shadowing in Metz, Franța și diseminare

 sigla erasmus                                                                                                                                                   Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg (1)

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași

Acreditare E+, proiect ID: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000123032
Mobilitate Erasmus job-shadowing: 2 profesori

Obiective E+: INCLUZIUNE

Școala gazdă: Colegiul Jules Lagneau, Metz, Franța

Perioada: 19.02.2024 - 22.02.2024

 

📢 Cuvânt cheie:

     - CUNOAȘTERE

     - INTERCUNOAȘTERE

     - CONECTARE

     - ECHIPĂ

     - CETĂȚENIE EUROPEANĂ

                       

         

             Echipa de profesori formată din prof. consilier școlar Corina Bȃrlădeanu şi prof. Octavian Gȃdici a diseminat luni, 18 martie 2024, în cadrul consiliului profesoral al Școlii Gimnaziale ION CREANGĂ, Iași, prima mobilitate de tip job-shadowing din cadrul Acreditării Erasmus+ a școlii , desfășurată în perioada 19-22 februarie 2024, în Metz (Franța). Activitatea de job-shadowing a avut ca temă integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor ce provin din medii sociale defavorizate, aflați în situații de risc în ceea ce privește procesul de integrare școlară.

           Școala gazdă a fost Colegiul "Jules Lagneau" din Metz, instituţie cu o vastă experienţă Erasmus+.

           Prima zi a fost despre cunoaşterea colegiului si participarea la activităţi ale elevilor din cadrul ULIS (unite localisee pour l’inclusion scolaire ): o activitate la ora de gramatică şi una în cadrul orei de teatru pentru elevii cu deficienţe locomotorii şi asociate şi altă oră pentru elevii cu CES. În cadrul activităților de job-shadowing s-au urmărit tehnicile şi metodele de lucru utilizate la elevii aflaţi în programul de integrare/incluziune bazate pe joc, pe lucrul în echipă, toate respectȃnd personalizarea şi individualizarea planului de intervenţie pentru fiecare elev.

           O cheie care poate asigura incluziunea elevilor, regăsită în cadrul activităților colegiului, a constituit-o comunicarea structurată, repetată și realizată perseverent într-un mediu ce nu pune presiune pe elev. Un alt element cheie al incluziunii a fost foarte bine evidențiat în atelierul de ULIS unde s-a observat imediat cum suportul logistic este esențial în lucrul adaptat cu elevii ce prezintă deficiențe vizuale.

            În cadrul observării orelor de curs din programa școlară obligatorie s-au evidențiat, în mod special, atitudinile colegiale pozitive din partea elevilor și ale profesorului. Observând cum coordonarea profesorului este susținută și de către elevi prin atitudini pozitive față de colegii ce întâmpină dificultăți în procesul educativ, s-a constatat că doar printr-o echipă autentică, ce are un scop comun, incluziunea copiilor este reală. Aceeași atitudine de lucru în echipă a fost reîntâlnită și în cadrul activităților outdoor, în care echipe mixte au plecat la vânătoare de QR - uri pentru a descoperi valorile culturale locale.

            Ultima zi a mobilității de job-shadowing s-a desfăsurat sub forma unei excursii în încântătorul Strasbourg, la Parlamentul European, sub coordonarea  Angelinei, ghidul turului prin Parlamentul European. În cursul vizitei la Parlament s-a putut vizualiza, într-o sală de conferințe, un material video tematic, s-au accesat panourile interactive, aflând astfel care sunt direcțiile UE în privința incluziunii: principiul non-discriminării, principiul egalității de șanse, principiul solidarității sociale, principiul accesibilității și principiul participării active.

           Vizitarea   Catedralei Notre Dame din Strasbourg și a centrului orașului a creat ocazia ca, în echipe mixte, să răspundă la provocările date sub formă de QR de prof. Lucia Jalba, coordonatorul programului Erasmus+ din școala gazdă.

A consemnat, dir. adj. Grațiela Prodan

Coordonator Acreditare Erasmus+

Activitate de diseminare Erasmus si workshop

 

 sigla erasmus  Flag of Romania  Portugalia  Flag of Malta.svg

 

 

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași
Acreditare E+, proiect ID: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000123032   
Obiective E+: DIGITAL & GREEN
Perioada: Decembrie 2023

 

             

        60 de cadre didactice de la gradinitele, scolile primare si gimnaziale din județul Iasi au participat la workshopuri de dezvoltare avansata a competențelor digitale, coordonate de cei 5 profesori ai scolii, participanti la cursul Make tehnology your friend!, ce a avut loc la sfarsitul lunii octombrie in Malta si care a fost sustinut de Asociatia Edu2Grow.
        De împărtășirea experienței E+ s-au bucurat colegi profesori de la scoli care nu sunt inca beneficiare de acreditare Erasmus - Scoala Gimnaziala “Ion Haulica” Ipatele, Scoala Profesionala Fantanele, Scoala Gimnaziala Hasdeu, Gradinita nr 25, dar si de la unitati de învățământ acreditate - Scoala Gimnaziala Letcani și Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”Dancu.

       Experiența a fost cu atât mai utilă cu cat profesorii au învățat, in cadrul celor 5 ateliere, sa utilizeze in mod creativ, la clasa, resurse digitale diverse ( Canva, Book Creator, Word Art sau Learning Apps, Light Cut), pentru a inova actul didactic, astfel incat lectiile sa fie cat mai atractive, iar elevii mai motivati pentru invatare.
Interesul manifestat de profesorii participanti a confirmat faptul ca avem resurse, dar este nevoie de contexte reale de exersare a utilizarii acestora, de exemple de buna-practica, de munca in echipă, de un HUB al creatorilor RED. Iar in aceasta dupa-amiaza de vineri, Roxana Diana Bura, Camelia Grigoras, Anca Cretu, Monica Moraru si Denisa Știrbu au adus plus valoare “educatiei la Creangă”.


       Un alt moment cu totul aparte l-a constituit prezentarea experienței E+ trăită in Portugalia de către 7 dintre elevii școlii, care au devenit promotorii valorilor Erasmus printre crengutele noastre. Cu chipuri vibrante, cu gandul la prietenii portughezi, reflectand la #educatiagreen, #formareprindigital #nediscriminare, #interculturalitate, prezentarea foarte bine pregatita, cu insertii lingvistice portugheze, cu spontaneitati entuziaste a incantat auditoriul!

            A consemnat, 

 Coordonator proiect Acreditare  E+,

            Prof. Grațiela Prodan

 

 

Flux 2 - Mobilitate de grup, Portugalia 2023

sigla erasmus Flag of Romania Portugalia
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași
Acreditare E+, proiect ID: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000123032   
Mobilitate Erasmus de grup: 7 elevi și 2 profesori
Obiective E+: DIGITAL & GREEN
Școala gazdă: Agrupamento Marinhas do Sal, Rio Maior, Portugalia
Perioada: 12.11.2023 – 17.11.2023

 

            Prima mobilitate de grup destinată elevilor, din cadrul acreditării E+ a Şcolii Gimnaziale "Ion Creangă" Iaşi (ID: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000110868), s-a desfășurat în Portugalia, la Agrupamento Marinhas do Sal, Rio Maior, în perioada 12.11.2023 – 17.11.2023, mobilitate la care au participat 7 elevi și 2 profesori.

 În scopul conștientizării rolului important pe care mijloacele digitale îl pot avea în formare, elevii români au participat, în cadrul experienței transnaționale, europene, la ore formale de matematică, biologie, chimie, geografie și portugheză, alături de elevii portughezi, explorând diverse instrumente și programe digitale (noutatea fiind programul C++ ) , dar și la activități STEM din cadrul Clubului de Robotică al școlii-gazdă. Sesiunile nonformale au creat momente de reflecție asupra impactului pe care educația digitală îl are asupra formării intelectuale și emoționale a elevilor, a oportunităților, dar și a limitelor acesteia în educație.

Organizate interdisciplinar, trans și crosscurricular, activitățile mobilității de grup realizate pe însoritele plaiuri portugheze a valorificat posibilitatea explorării mediului și a reflecției asupra impactului – benefic sau negativ- pe care oamenii îl pot avea asupra naturii. Vizita la ferma Cooperative Terra Cha, activitățile de ecologizare și plantare desfășurate în mini-sera școlii, drumețiile cu bicicleta, ca model de bună practică în folosirea mijloacelor transportului verde sau demonstrații de utilizare a cuptoarelor solare în activitatea zilnică au fost activități sustenabile, de (re)împrietenire a tinerilor generației Z cu mediul natural.

                Împărtășindu-și experiențele culturale și dezvoltându-și competențele de exprimare în limba engleză, elevii români și portughezi au explorat istoria antică și medievală a locului, Rio Maior fiind cunoscută în Europa drept o autentică Villa Romana, cu origini în perioada paleoliticului și neoliticului, patrimoniul cultural și rural fiind conservat la Muzeul Etnografic S.Joao da Ribeira sau  sub forma peșterilor din Portas do Sol in Santarem. Ospitalitatea familiilor portugheze  care i-au găzduit pe elevii români a desăvârșit experiența Erasmus+ din Rio Maior, Portugalia.  

                       Mobilitatea de grup a urmărit includerea în activitățile E+ inclusiv a copiilor care provin din medii familiale și sociale vulnerabile, școala portugheză-gazdă asimilând copii din diferite arii culturale: emigranți din Asia, inclusiv din Orientul Mijlociu, dar și din alte zone din Europa.

            A consemnat, 

 Coordonator proiect Acreditare  E+,

            Prof. Grațiela Prodan

 

Flux 1 - Mobilitate cadre didactice, Malta 2023

 

sigla erasmus Flag of Romania Flag of Malta.svg

 

       Prima activitate de formare destinată cadrelor didactice,din cadrul acreditării E+ a Şcolii Gimnaziale "Ion Creangă" Iaşi (ID:2022-1-RO01-KA120-SCH-000110868), s-a desfășurat în Malta, în perioada 29.10.2023-02.11.2023, având ca partener european de formare Asociația # Edu2Grow și ca participanți 5 cadre didactice ale școlii: prof.Camelia Grigoraș, prof. Anca Crețu, prof. înv. primar Monica Moraru, înv. Denisa Știrbu, prof. înv. preșcolar Roxana Bura.

           În scopul digitalizării procesului educativ, pentru ca elevii și profesorii să utilizeze eficient mijloacele tehnologice în propria formare, activitățile propuse de furnizorul de formare au urmărit să dezvolte la cadrele didactice competențele digitale, în vederea realizării de resurse educaționale deschise și inovatoare, centrate pe elev, obiectiv propus în Planul Erasmus al acreditării.

             Structurat pe 5 module, cursul de formare a vizat dezvoltarea la profesorii participanți din România, Polonia și Ungaria a abilităților de cooperare transnațională, a diminuării stereotipiilor și prejudecăților legate de utilizarea mijloacelor tehnologice în procesul didactic, a familiarizării cu diferite platforme și aplicații digitale ( Edshelf, Canva, Firefly, VBoard, Learning Apps, Book creator, URL Shortner, Word Art, Google Drive, Or Codes), precum și personalizarea acestora în funcție de nivelul educațional în care fiecare profesor își desfășoară activitatea (preșcolar, primar sau gimnazial).

             Participarea în proiectul Erasmus+ nu a însemnat pentru profesori doar extinderea cunoștințelor din domeniul digital, ci și împărtășirea experiențelor profesionale, lucrul în echipă, depășirea propriilor limite, descoperirea altor sisteme de învățământ sau trăirea de experiențe culturale transnaționale, oferind contexte reale de dezvoltare profesională și personală. Proiectul Erasmus+ înseamnă valori, precum #ÎncredereE+, #ÎnvățareE+, #EchipăE+.

             Rezultatele mobilității de formare a profesorilor școlii noastre în domeniul digital vor fi vizibile prin diversificarea resurselor educaționale utilizate în activitățile didactice - formale, nonformale, curriculare, extracurriculare-, astfel încât învățarea să devină un proces mai atractiv, mai accesibil, mai prietenos pentru elevi, având drept consecință modernizarea actului didactic din școala noastră.

 

          Coordonator proiect Acreditare  E+,

                    Prof. Grațiela Prodan