COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020/2021

COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

Frumos Luciana – responsabil

Bârlădeanu Corina-Roxana – membru

Suhan Irina Manuela - membru

Mihordea Aurelia-membru

Cananau Dănuț C-tin – membru

COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

Cretu Nicoleta Cristina – presedinte

Buzenchi Lia-Diana - membru

Ciobanu Mihaela-membru

Buzilă Raluca-membru

Pîntea Constantin-membru

Neagu Andreea -membru

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

Cîmpeanu Lucia - responsabil

Catrinescu Liliana– membru

Elisei Maria-Diana – membru

COMISIA  DISTRIBUIRE LAPTE, CORN SI MERE:

Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

Pîntea Constantin – întocmire acte

Neagu Andreea – evidenta elevi

Grecu Ana – distribuire alimente

Neculau Geta – distribuire alimente

Strachina Adriana - distribuire alimente

Scoala Gimn Petru Poni Iasi

Butnaru Cristina- distribuire alimente

Grigoriu Cornelia – distribuire alimente

GPN 15

Darabana Magdalena – distribuire alimente

Ciocoiță Ecaterina – distribuire alimente

Benchia Carolina- distribuire alimente

GPN 23

 Dicov Elena- distribuire alimente

 Romanica Mariana – distribuire alimente

    COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

    Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

    Asiminei Cătălina Mirela – membru

    Fîntînaru Alina Magda– membru

     Mahalu Loreta –membru

     Florea Daniela- membru

     Postolache Petronela – membru

     Toader Karla – membru

     Cananau Danut C-tin-membru

     Cîmpeanu Lucia – membru

     Grigoras Camelia – membru

     Elisei Maria Diana – membru

COMISIA SSM si ISU

Pîntea Constantin – responsabil

Neagu Andreea- membru

Moșneagu Mioara Irina – membru, asistent medical

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII  CALITATII:

       Pălimariu Mihai Adrian - responsabil

       Crețu Anca– membru

       Hogea Emilia Elena – membru

       Urieși Ilona - membru

       Iurcu Ana Maria - membru

       Hitruc Mihaela  - lider de sindicat

       Pintilii Mihail - reprezentant Consiliul Local

       Plugariu Gina- reprezentat al părinților

      COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

Ursu Elena Gianina  – responsabil

Andrei Dana Angela - membru

Mahalu Loreta - membru

Tomulesei Elena - membru

Basu Doina Angela - membru

Gîlcă Florina - membru

Neagu Andreea – membru

       COMISIA DE ETICĂ:

       Buzenchi Lia Diana - responsabil

       Borș Ștefăniță– membru

       Gîlcă Florina – membru

       Iliescu Cristinel – membru

       Prodan Grațiela – membru

       Cretu Anca - secretar

       Cretu Nicoleta Cristina – presedinte CSCIM

       Bârlădeanu Corina-Roxana – consilier de integritate

         COMISIA PENTRU CURRICULUM:

         Prodan Grațiela – responsabil

         Urieși Ilona  - membru – GPN 23

         Bura Roxana Diana- membru – GPN 15

         Iliescu Cristinel – membru

         Hitruc Mihaela- membru

         Toader Karla -  membru

          Asiminei Cătălina- Mirela – membru

          Cananău Dănuț Constantin - membru

   

          COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

          Mahalu Loreta– responsabil

          Cârcu Diana - membru

          Barladeanu Corina Roxana – membru

          Andrei Dana Angela - membru

          Neagu Andreea – membru

          Fîntînaru Alina Magda – purtător de cuvânt

        COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE:

        Florea Daniela – responsabil

        Asiminei Catalina-Mirela – membru

        Fîntînaru Alina Magda – membru

        Mahalu Loreta –membru

        Grigoraș Camelia- membru

        Postolache Petronela – membru

        Toader Karla – membru

        Cananau Danut C-tin – membru

        Mahalu Loreta – membru

        Cîmpeanu Lucia – membru

        Elisei Maria Diana – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE        CORUPȚIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA    INTERCULTURALITĂȚII:

   Florea Daniela – responsabil

   Sava Mihai Marian – membru

   Cârcu Diana - membru  

   Barladeanu Corina Roxana – membru

   COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

Creţu Anca– membru

Buzenchi Lia Diana– membru

Borș Ștefăniță - membru

Prodan Graţiela-membru

Fîntînaru Alina-Magda- membru

Timaru Elena Simona – membru

Mahalu Loreta – membru

Gâdici Octavian – membru

Ursu Elena Gianina-membru

Neagu Andreea – membru

     COMISIA DE PREVENIRE A  ABSENTEISMULUI:

Gâdici Octavian – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

 Moraru Monica Maria– membru

    COMISIA DE VERIFICARE A APLICARII REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA:

Florea Daniela – responsabil

Bârlădeanu Corina Roxana – membru

Hitruc Mihaela– membru

Gîlcă Florina-membru

Băsu Doina Angela -  membru

     CONSILIER EDUCATIV – Barladeanu Corina Roxana

     SECRETAR CONSILIUL PROFESORAL – Zaza Cristina Madalina

     SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – Cârcu Diana

 

      RESPONSABIL SNAC

      Catrinescu Liliana – responsabil

      Băsu Doina Angela – membru

      Covalciuc Mihaela – membru

      Ciausu Adelina Georgeta – membru

      COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

      Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

      Buzila Raluca- membru

      Astefanei Mihaela – membru

      COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

      Cretu Nicoleta- Cristina - responsabil

      Inf. Andrei Dana Angela- membru

      Prof. Ungan Veronica - membru

      RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE – Postolache Petronela

     RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR CONSILIULUI ELEVILOR – Gabor Andreea

      COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ:

      Pîntea Constantin – Scoala Gimn. Ion Creangă

      Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

      Popa Teodora- GPN 15

      Băsu Doina Angela- GPN 23

      COORDONATORI LOCAȚII:

      Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

      Popa Teodora- GPN 15

      Băsu Doina Angela- GPN 23

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

  

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Facebook ERASMUS E-teach

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași