COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020

COMISIA METODICA – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:

Iftemi Irina Ioana – responsabil GPN 23

Pricop Alexandra – responsabil GPN 15

COMISIA METODICĂ- ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR:

Iliescu Cristinel - clasele pregatitoare-I – locația Sc. Gimn. Petru Poni Iasi

Catrinescu Liliana – II-IV – Școala Gimn. Ion Creangă Iași

COMISIA METODICĂ- MATEMATICĂ si ŞTIINŢE:

Toader Karla - responsabil

COMISIA METODICĂ - LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE:

Dîrdără Ana Maria – responsabil

COMISIA METODICĂ -  OM si SOCIETATE:

Asiminei Catalina-Mirela - responsabil

COMISIA METODICĂ -  ARTE. EDUCATIE FIZICĂ SI TEHNOLOGII

Cananău Danut Constantin - responsabil

COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

Frumos Luciana – responsabil

Barladeanu Corina – membru

Suhan Irina- membru

Mihordea Aurelia-membru

Cananau Dan C-tin – membru

COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

Cretu Nicoleta Cristina – presedinte

Dîrdără Ana Maria - membru

Ciobanu Mihaela-membru

Buzilă Raluca-membru

Pîntea Constantin-membru

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ:

Pălimaru Mihai Adrian – responsabil

Timaru Simona Elena – membru

Dîrdără Ana Maria – membru

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

Cîmpeanu Lucia - responsabil

Catrinescu Liliana– membru

Suhan Manuela-Irina – membru

 

COMISIA  DISTRIBUIRE LAPTE, CORN SI MERE:

Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

Pîntea Constantin – întocmire acte

Neagu Andreea – evidenta elevi

Grecu Ana – distribuire alimente

Neculau Geta – distribuire alimente

Luchian Antoneta – distribuire alimente

Strachina Adriana - distribuire alimente

Scoala Gimn Petru Poni Iasi

Butnaru Cristina- distribuire alimente

Grigoriu Cornelia – distribuire alimente

GPN 15

Darabana Magdalena – distribuire alimente

Ciocoiță Ecaterina – distribuire alimente

GPN 23

Dicov Elena- distribuire alimente

Romanica Mariana – distribuire alimente

COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

Asiminei Cătălina Mirela – membru

Fintinaru Alina Magda– membru

Mahalu Loreta –membru

Florea Daniela- membru

Postolache Petronela – membru

Toader Karla – membru

Cananau Danut C-tin-membru

Cîmpeanu Lucia – membru

Grigoras Camelia - membru

COMISIA  P.S.I.

Pîntea Constantin – responsabil

COMISIA SSM:

Pîntea Constantin – responsabil

Balan Constantina- membru

Florea Daniela- membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII  CALITATII:

Pălimariu Mihai Adrian - responsabil

Crețu Anca– membru

Hogea Emilia Elena – membru

Urieși Ilona - membru

Iurcu Ana Maria - membru

Hitruc Mihaela  - lider de sindicat

Pintilii Mihail - reprezentant Consiliul Local

Plugariu Gina- reprezentat al părinților

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

Ursu Elena Gianina  – responsabil

Andrei Dana Angela - membru

Mahalu Loreta - membru

Tomulesei Elena - membru

Basu Doina Angela - membru

Gîlcă Florina - membru

Corina Barladeanu – membru

COMISIA DE ETICĂ:

Buzenchi Lia Diana - responsabil

Borș Ștefăniță– membru

Gîlcă Florina – membru

Iliescu Cristinel – membru

Dîrdără Ana Maria – membru

Cretu Anca - secretar

Cretu Nicoleta Cristina – presedinte CSCIM

Postolache Petronela – consilier de integritate

COMISIA PENTRU CURRICULUM:

Prodan Gratiela– responsabil

Asiminei Catalina Mirela  - membru

Ursu Elena Gianina- membru

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

Mahalu Loreta– responsabil

Cârcu Diana - membru

Barladeanu Corina Roxana – membru

Andrei Dana Angela - membru

Neagu Andreea – membru

Fîntînaru Alina Magda – purtător de cuvânt

COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE:

Florea Daniela – responsabil

Asiminei Catalina-Mirela – membru

Fintinaru Alina Magda – membru

Mahalu Loreta –membru

Grigoraș Camelia- membru

Postolache Petronela – membru

Toader Karla – membru

Cananau Danut C-tin – membru

Mahalu Loreta – membru

Cîmpeanu Lucia – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE        CORUPȚIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA    INTERCULTURALITĂȚII:

Grigoraș Camelia – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

Cananău Dănuț Constantin - membru

Barladeanu Corina Roxana – membru

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

Dîrdără Ana maria – membru

Creţu Anca– membru

Buzenchi Lia Diana– membru

Borș Ștefăniță - membru

Prodan Graţiela-membru

Fîntînaru Alina-Magda- membru

Timaru Elena Simona – membru

Mahalu Loreta – membru

Gâdici Octavian – membru

Ursu Elena Gianina-membru

Neagu Andreea – membru

COMISIA DE PREVENIRE A  ABSENTEISMULUI:

Gâdici Octavian – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

Moraru Monica Maria– membru

COMISIA DE VERIFICARE A APLICARII REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA:

Florea Daniela – responsabil

Bârlădeanu Corina Roxana – membru

Hitruc Mihaela– membru

Gîlcă Florina-membru

Băsu Doina Angela -  membru

CONSILIER EDUCATIV – Barladeanu Corina Roxana

SECRETAR CONSILIUL PROFESORAL – Zaza Cristina Madalina

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – Ursu Elena Gianina

RESPONSABIL SNAC

Buzenchi Lia Diana – responsabil

Băsu Doina Angela – membru

Covalciuc Mihaela – membru

Ciausu Adelina Georgeta – membru

COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

Buzila Raluca- membru

Neagu Andreea – membru

COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

Cretu Nicoleta- Cristina - responsabil

Inf. Andrei Dana Angela- membru

Prof. Ungan Veronica - membru

RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE – Postolache Petronela

RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR

CONSILIULUI ELEVILOR – Gabor Andreea

COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ:

Pîntea Constantin – Scoala Gimn. Ion Creangă

Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

Bura Roxana Diana- GPN 15

Băsu Doina Angela- GPN 23

COORDONATORI LOCAȚII:

Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

Bura Roxana Diana- GPN 15

Băsu Doina Angela- GPN 23

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

 

    

 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași