COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019/2020

COMISIA METODICA – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

 Iftemi Irina Ioana – responsabil GPN 23

 Pricop Alexandra – responsabil GPN 15

COMISIA METODICĂ- ÎMVĂŢĂMÂNT PRIMAR:

Iliescu Cristinel - clasele pregatitoare-I – locația Sc. Gimn. Petru Poni Iasi

Catrinescu Liliana – II-IV – Școala Gimn. Ion Creangă Iași

COMISIA METODICĂ- MATEMATICĂ si ŞTIINŢE:

Toader Karla - responsabil

 COMISIA METODICĂ - LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE:

Dîrdără Ana Maria – responsabil

COMISIA METODICĂ -  OM si SOCIETATE:

Asiminei Catalina-Mirela - responsabil

COMISIA METODICĂ -  ARTE. EDUCATIE FIZICĂ SI TEHNOLOGII

Cananău Danut Constantin - responsabil

COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

Frumos Luciana – responsabil

Barladeanu Corina – membru

Suhan Irina- membru

Mihordea Aurelia-membru

Cananau Dan C-tin – membru

COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

Cretu Nicoleta Cristina – presedinte

Dîrdără Ana Maria - membru

Ciobanu Mihaela-membru

Buzilă Raluca-membru

Pîntea Constantin-membru

COMISIA PENTRU FORMAREA CONTINUĂ

Pălimaru Mihai Adrian – responsabil

Timaru Simona Elena – membru

Dîrdără Ana Maria – membru

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

Cîmpeanu Lucia - responsabil

Catrinescu Liliana– membru

Suhan Manuela-Irina – membru

 

COMISIA  DISTRIBUIRE LAPTE, CORN SI MERE:

Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

Pîntea Constantin – întocmire acte

Secretariat– evidenta elevi

Grecu Ana – distribuire alimente

Neculau Geta – distribuire alimente

Luchian Antoneta – distribuire alimente

Strachina Adriana - distribuire alimente

 

Scoala Gimn Petru Poni Iasi

Butnaru Cristina- distribuire alimente

Grigoriu Cornelia – distribuire alimente

 

GPN 15

Darabana Magdalena – distribuire alimente

Ciocoiță Ecaterina – distribuire alimente

 

GPN 23

 Dicov Elena- distribuire alimente

 Romanica Mariana – distribuire alimente

    COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

    Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

    Asiminei Cătălina Mirela – membru

    Fintinaru Alina Magda– membru

     Mahalu Loreta –membru

     Florea Daniela- membru

     Postolache Petronela – membru

     Toader Karla – membru

     Cananau Danut C-tin-membru

     Cîmpeanu Lucia – membru

     Grigoras Camelia - membru

COMISIA  P.S.I.

Pîntea Constantin – responsabil

      COMISIA SSM:

Pîntea Constantin – responsabil

Balan Constantina- membru

Florea Daniela- membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII  CALITATII:

Pălimariu Mihai Adrian - responsabil

       Crețu Anca– membru

       Hogea Emilia Elena – membru

       Urieși Ilona - membru

       Iurcu Ana Maria - membru

       Hitruc Mihaela  - lider de sindicat

       Pintilii Mihail - reprezentant Consiliul Local

       Plugariu Gina- reprezentat al părinților

      COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

Ursu Elena Gianina  – responsabil

Andrei Dana Angela - membru

Mahalu Loreta - membru

Tomulesei Elena - membru

Basu Doina Angela - membru

     Gîlcă Florina - membru

       COMISIA DE ETICĂ:

       Buzenchi Lia Diana - responsabil

       Borș Ștefăniță– membru

       Gîlcă Florina – membru

       Iliescu Cristinel – membru

       Dîrdără Ana Maria – membru

       Cretu Anca - secretar

       Cretu Nicoleta Cristina – presedinte CSCIM

       Postolache Petronela – consilier de integritate

         COMISIA PENTRU CURRICULUM:

         Prodan Grațiela – responsabil

         Asiminei Catalina Mirela  - membru

         Ursu Elena Gianina- membru

          COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

          Mahalu Loreta– responsabil

          Cârcu Diana - membru

          Barladeanu Corina Roxana – membru

          Andrei Dana Angela - membru

          Fîntînaru Alina Magda – purtător de cuvânt

        COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE:

        Florea Daniela – responsabil

        Asiminei Catalina-Mirela – membru

        Fintinaru Alina Magda – membru

        Mahalu Loreta –membru

        Grigoraș Camelia- membru

        Postolache Petronela – membru

        Toader Karla – membru

        Cananau Danut C-tin – membru

        Mahalu Loreta – membru

        Cîmpeanu Lucia – membru

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE        CORUPȚIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA    INTERCULTURALITĂȚII:

   Grigoraș Camelia – responsabil

   Sava Mihai Marian – membru

   Cananău Dănuț Constantin - membru  

   Barladeanu Corina Roxana – membru

   COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

Dîrdără Ana maria – membru

Creţu Anca– membru

Buzenchi Lia Diana– membru

Borș Ștefăniță - membru

Prodan Graţiela-membru

Fîntînaru Alina-Magda- membru

Timaru Elena Simona – membru

Mahalu Loreta – membru

Gâdici Octavian – membru

Ursu Elena Gianina-membru

     COMISIA DE PREVENIRE A  ABSENTEISMULUI:

Gâdici Octavian – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

 Moraru Monica Maria– membru

    COMISIA DE VERIFICARE A APLICARII REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA:

Florea Daniela – responsabil

Bârlădeanu Corina Roxana – membru

Hitruc Mihaela– membru

Gîlcă Florina-membru

Băsu Doina Angela -  membru

     CONSILIER EDUCATIV – Barladeanu Corina Roxana

     SECRETAR CONSILIUL PROFESORAL – Zaza Cristina Madalina

     SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – Ursu Elena Gianina

 

      RESPONSABIL SNAC

      Buzenchi Lia Diana – responsabil

      Băsu Doina Angela – membru

      Covalciuc Mihaela – membru

      Ciausu Adelina Georgeta – membru

      COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

      Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

      Buzila Raluca- membru

      Astefanei Mihaela – membru

      COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

      Cretu Nicoleta- Cristina - responsabil

      Inf. Andrei Dana Angela- membru

      Prof. Ungan Veronica - membru

      RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE – Postolache Petronela

     

      RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR

      CONSILIULUI ELEVILOR – Gabor Andreea

  COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ:     

      Pîntea Constantin – Scoala Gimn. Ion Creangă

      Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

      Bura Roxana Diana- GPN 15

      Băsu Doina Angela- GPN 23

      COORDONATORI LOCAȚII:

      Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

      Bura Roxana Diana- GPN 15

      Băsu Doina Angela- GPN 23

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

 

    

 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași