Comisiile școlii 2020-2021

 

COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022/2023

COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

Frumos Luciana – responsabil

Bârlădeanu Corina-Roxana – membru

Suhan Irina Manuela - membru

Covalciuc Mihaela-membru

COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

Crețu Nicoleta Cristina – presedinte

Dîrdără Ana Maria- secretar

Cârcu Diana – membru

Crețu Anca-membru

Ciobanu Mihaela-membru

Buzilă Raluca-membru

Pîntea Constantin-membru

Neagu Andreea -membru

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

Elisei Maria-Diana - responsabil

Catrinescu Liliana– membru

Florea Daniela – membru

   COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

   Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

   Alexandrescu Ștefania – membru

   Grigoraș Camelia– membru

   Uleru Ana-Maria –membru

   Florea Daniela- membru

   Postolache Petronela – membru

   Toader Karla – membru

   Popovici Mihaela-membru

   Octavian Gâdici – membru

   Elisei Maria Diana – membru

   Cantemir Crenguța Claudia – membru

   Aștefanei Elisabeta –Irina - membru

COMISIA SSM și ISU

Pîntea Constantin – responsabil

Borș Ștefăniță- membru

Simioneasa Gabriela Petronela- membru

Neagu Andreea- membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII CALITATII:

       Crețu Anca – responsabil

       Octavian Gâdici– membru

       Hogea Emilia Elena – membru

       Catrinescu Liliana - membru

       Gârlagiu Gabriela - lider de sindicat

       Tuguleac Mihai - reprezentant Consiliul Local

       Plugariu Gina- reprezentat al părinților

   COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

Ursu Elena Gianina – responsabil

Andrei Dana Angela - membru

Uleru Alexa Ana Maria - membru

Tomulesei Elena - membru

Cimpoi Ana-Maria - membru

Neagu Andreea – membru

      COMISIA DE ETICĂ:

       Covalciuc Mihaela - responsabil

       Borș Ștefăniță– membru

       Sava Larisa – membru

       Iliescu Cristinel – membru

       Cretu Anca - secretar

       Crețu Nicoleta Cristina – membru, presedinte CSCIM

       Bârlădeanu Corina-Roxana – consilier de integritate

       COMISIA PENTRU CURRICULUM:

         Prodan Grațiela - președinte

         Camelia Grigoraș – coordonator

         Bârlădeanu Corina Roxana - membru

         Bura Roxana Diana- membru

         Ciureanu Cristina – membru

         Toader Karla - membru

        

         COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

         Corina Bârlădeanu– responsabil

         Cârcu Diana - membru

         Alexandrescu Ștefania– membru

         Andrei Dana Angela - membru

         Neagu Andreea – membru

         Fîntînaru Alina Magda – purtător de cuvânt

       COMISIA PENTRU MENTORAT ȘI FORMARE ÎN CARIERĂ DIDACTICĂ:

       Fîntînaru Alina Magda – coordonator

       Hitruc Mihaela – membru, responsabil formarea continuă

       Bârlădeanu Corina Roxana – membru

       Bura Roxana Diana –membru

       Urieși Ilona- membru

       Buzenchi Lia Diana – membru

       Simioneasa Gabriela Petronela – membru

       Popovici Mihaela - membru

      

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE        CORUPȚIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA   INTERCULTURALITĂȚII:

   Iliescu Cristinel – responsabil

   Sava Mihai Marian – membru

   Cârcu Diana - membru  

   Lungu Alin Mihai – membru

   Munteanu Iasmina – membru

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

Creţu Anca– membru

Buzenchi Lia Diana– membru

Borș Ștefăniță - membru

Timaru Elena Simona – membru

Gâdici Octavian – membru

Ursu Elena Gianina-membru

Neagu Andreea – membru

     COMISIA DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI:

Gâdici Octavian – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

Moraru Monica Maria– membru

GRUPUL DE LUCRU PENTRU ELABORAREA REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA:

Crețu Nicoleta Cristina – responsabil

Prodan Grațiela – membru

Hitruc Mihaela– membru

Florea Daniela-membru

Simioneasa Gabriela Petronela- membru

Catrinescu Liliana- membru

Parasca Domnica- membru

Postolache Petronela- membru

Borș Ștefăniță - membru

     CONSILIER EDUCATIV – Barladeanu Corina Roxana

     SECRETAR CONSILIUL PROFESORAL – Arsene Andra Maria

     SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – Aurelia Mihordea

     RESPONSABIL SNAC

     Bârlădeanu Corina Roxana – responsabil

     Covalciuc Mihaela – membru

    Ciausu Adelina Georgeta – membru

     COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

     Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

     Buzila Raluca- membru

     Astefanei Mihaela – membru

     COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

     Crețu Nicoleta Cristina - responsabil

     Inf. Andrei Dana Angela- membru

     Maria Elisei - membru

    RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE – Postolache Petronela

    RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR

     CONSILIULUI ELEVILOR – Alexandrescu Ștefania

     COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ:

     Crețu Nicoleta Cristina – Scoala Gimn. Ion Creangă

     Pîntea Constantin – Scoala Gimn. Ion Creangă

     Buzenchi Lia - Diana – Scoala Gimn. Petru Poni

     Simioneasa Gabriela Petronela- GPN 15

     Urieși Ilona- GPN 23

     COORDONATORI LOCAȚII:

     Buzenchi Diana – Scoala Gimn. Petru Poni

     Simioneasa Gabriela Petronela- - GPN 15

     Urieși Ilona- GPN 23

   GRUPUL DE ACȚIUNE ANTI-BULLYING

   Bârlădeanu Corina Roxana – responsabil

   Postolache Petronela – membru

   Vasilică Denisa Marina - membru

   Șuhan Irina Manuela – membru

   Mihordea Aurelia – membru

   Harhas Carmen- reprezentant părinți

   Cruciug Andrei – elev

   Nedeianu Amalia - elev

 

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina